Schowek - Wyszukiwarka ofert

Voucher podarunkowy

Voucher podarunkowy Chantal Travel

na wymarzoną podróż dla Twoich bliskich ?

 

Nie można ofiarować bliskim nic cenniejszego jak wspaniałe wspomnienia które pozostaną na zawsze.

Podróżowanie to jedyna rzecz, którą kupujesz i sprawia, że stajesz się bogatszy.”


 

Vouchery podarunkowe są oryginalnym pomysłem na prezent lub jako dowód wdzięczności

  • Dla rodziny i najbliższych,

  • Dla przyjaciół i znajomych,

  • Dla kontrachentów,

  • Dla kluczowych klientów,

  • Dla Twoich pracowników,


 

Vouchery wystawiamy zgodnie z życzeniem Zamawiającego:

  • vouchery mogą być wystawiane są na dowolną kwotę

  • vouchery mogą być spersonalizowane - zawierać imiona i nazwiska, logo firmy, zdjęcia lub grafiki

  • vouchery można zrealizować w dowolnym salonie sprzedaży Chantal Travel


 

REGULAMIN VOUCHERA


 

§ 1 Ogólne warunki

1.Vouchery Turystyczne uprawniają do zakupu imprez turystycznych świadczonych przez touroperatorów, dostępnych w ofercie biura Chantal Travel.

2. Wystawcą Voucherów Turystycznych jest biuro podróży Chantal Travel.

 

§ 2 Ważność i realizacja

1. Vouchery Turystyczne są ważne zgodnie z datą ważności ( 12 miesięcy od daty zakupienia )

2. Data ważności Voucherów Turystycznych każdorazowo jest umieszczona na Voucherze Turystycznym.

3. Podczas trwania ważności Vouchera Turystycznego należy dokonać rezerwacji imprezy turystycznej. Sama realizacja imprezy turystycznej może nastąpić po terminie ważności Vouchera.

4. Po upływie daty ważności Vouchery Turystyczne nie mogą zostać zrealizowane.

5. Vouchery Turystyczne nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, przelewem lub w innej formie pieniężnej.

6. Jeśli wartość zarezerwowanej imprezy jest wyższa od wartości Vouchera, należy dopłacić różnicę przelewem, lub gotówką.

 

§ 3 Sposób realizacji

1.Voucher Turystyczny można zrealizować: odwiedzając salony sprzedaży lub kontaktując się drogą mailową z biurem Chantal Travel

2. Po wyborze oferty właściciel vouchera dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych (podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej).

3. Vouchery Turystyczne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki lub wpłaty pozostałej części za imprezę turystyczną.

4. W dniu dokonania rezerwacji właściciel Vouchera Turystycznego zobowiązany jest okazać voucher w oryginale lub przesłać mailem kopię posiadanego Vouchera.

5. Po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu pozytywnej weryfikacji, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za opłaconą.

6. Datą realizacji Vouchera Turystycznego jest dzień dokonania rezerwacji imprezy turystycznej.

7. Jeżeli Klient posiada więcej Voucherów Turystycznych istnieje możliwość ich łączenia do wykorzystania na jedną imprezę turystyczną.

8. Vouchery można łączyć tylko jeśli należą do jednego Klienta.

 

§ 4 Rezygnacja z imprezy turystycznej

1. Rezygnacja z zakupionej imprezy turystycznej opłaconej Voucherem wymaga pisemnego oświadczenia.

2. W przypadku gdy Właściciel Vouchera Turystycznego w okresie jego ważności:

rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej, która częściowo lub w całości została opłacona Voucherami Turystycznymi lub nie rozpocznie imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherami biuro podróży Chantal Travel nie zwraca Posiadaczowi zrealizowanych Voucherów ani ich wartości.

3. W przypadku, kiedy Właściciel Vouchera Turystycznego nie rozpoczął imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherem Turystycznym z powodu odwołania wyjazdu przez Organizatora Właścicielowi Vouchera zwracane są Vouchery o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych Voucherów Turystycznych.

4. Zwroty Vouchera Turystycznego w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości Voucherem Turystycznym odbywają się tylko i wyłącznie Voucherami Turystycznymi.

 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu imprez turystycznych zakupionych za pośrednictwem Wystawcy, Właściciel Vouchera Turystycznego powinien składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych organizatora imprezy turystycznej, którą zakupił.

 

§ 6 Klauzula o danych osobowych

1. Właściciel Vouchera Turystycznego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę Vouchera Turystycznego w celach marketingowych i do realizacji imprezy turystycznej.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Vouchera Turystycznego oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji Vouchera Turystycznego, który jest integralną częścią realizacji usług płaconych voucherem turystycznym.