Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:


 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Chantal Travel
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 ul Targowa 2

Dokonując zlecenia przygotowania oferty wypoczynku, wyjazdu bądź innego produktu turystycznego czy ubezpieczeniowego , lub też dokonując rezerwacji bezpośrednio w salonie sprzedaży, za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem e-mail , Klient Wyraża zgodę Administratorowi na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby w/w , oferty handlowej, usługi wyjazdu bądź wypoczynku.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail lub na adres siedziby;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty turystycznej oraz realizacji usługi turystycznej , na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: wybrany Tour Operator ( organizator zakupionego wypoczynku ) współpracujący z Chantal Travel.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania usługi turystycznej plus 12 miesięcy (warunek konieczny w przypadku reklamacji).


 

posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania swoich danych osobowych,

  • usunięcia swoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez …. (jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę) – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

  • przenoszenia swoich danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

Proszę czekać ...